fbpx

Wat vergoedt de verzekering?

Wij krijgen als psychologen nogal eens de vraag gesteld of onze behandeling ook wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de behandeling door een psycholoog van veel voorkomende psychische klachten, zoals spanningsklachten, burn-out, somberheid, relatieproblemen, het lastig vinden om om te gaan met 'iets', etc. niet meer vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Als de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) deze klachten behandeld, wordt de behandeling wel vergoed. Echter behandeling door de huisarts of POH-er is niet altijd toereikend.

De behandeling van depressies, trauma's, angsstoornissen etc., dus klachten waaraan een DSM code gekoppeld kan worden, worden wel (grotendeels) vergoed vanuit het basispakket. Echter dan moet wel aan allerlei criteria worden voldaan en eerst het eigen risico van €375 opgemaakt worden. Ook de wijze van behandelen is minder vrijblijvend.

Gelukkig zijn er veel aanvullende ziektekostenverzekeringen (ongeveer 75%), die de kosten wel deels vergoeden. Hoeveel vergoed wordt, is afhankelijk van het pakket. Dit verschilt nogal per verzekeringsmaatschappij. De behandeling valt onder 'complementaire of alternatieve zorg'.

Wanneer het vergoed wordt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering, hoeft het eigen risico niet eerst worden opgemaakt.