Tarieven & vergoeding

De tarieven per 1 januari 2019. Voor lopende trajecten gelden de oude tarieven.

 • Intakegesprek voor individuele begeleiding/behandeling van particulieren € 95,00 per gesprek.
 • Individuele begeleiding/behandeling van particulieren € 95,00 per gesprek.
 • Een afspraak in de avonduren (vanaf 18.00 uur) kost € 105,00 per gesprek.
 • Relatietherapie of een afspraak met 2 personen kost € 115,00 per gesprek.

En verder:

De gesprekken duren meestal 60 minuten en maximaal 90 minuten.

Een afspraak afzeggen kan altijd. Wanneer een afspraak binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht.

Ook is het altijd mogelijk een financiele regeling te treffen, wanneer het inkomen het niet toelaat om de kosten te betalen. Zodat psychische hulp voor iedereen mogelijk blijft.

Trajecten die in opdracht van een werkgever worden uitgevoerd, vinden op offertebasis plaats.

Vergoedingen:

Vanaf 1 januari 2014 wordt de behandeling door een psycholoog van veel voorkomende psychische klachten, zoals spanningsklachten, burn-out, traumatische ervaringen, fobieën, zelfbeeldproblematiek, somberheid, rouw, niet meer vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. 

Begeleiding door de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) wordt bij deze klachten wel vergoed. Deze begeleiding is echter niet altijd toereikend.

Wanneer de behandeling niet wordt vergoed vanuit het basispakket, kan de behandeling meestal wel (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Of en hoeveel vergoed wordt verschilt per pakket en per verzekeringsmaatschappij.

Ik behandel alleen psychische klachten (zonder DSM-code) en werk onafhankelijk van verzekeraars, dat betekent dat mijn behandelingen deels worden vergoed vanuit de meeste aanvullende ziektekostenverzekering.

De behandeling valt dan onder 'complementaire of alternatieve zorg'. Wanneer de behandeling of begeleiding vergoed wordt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering, hoeft het eigen risico niet eerst te worden opgemaakt .

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.

Registraties:

Voor het verkrijgen van vergoedingen bij (zorg)verzekeraars kunnen de volgende registraties van belang zijn:

 • AGB-code praktijk: 94-60416
 • AGB-code Marjan: 94013901 
 • RBCZ licentienummer Marjan: 810006R
 • Registratie NIP Marjan: NIP-00216357
 • Registratie EuroPsy Marjan: NL-008107-201403
 • NFG (vakgroep VPMW) Marjan: 6601127699
 • KvK Praktijk: 01148172

Ik ben  registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie. Dat betekent dat ik ben opgenomen in het register van het NIP en daarmee voldoe aan de vakbekwaamheidseisen die het NIP stelt voor opname in het register.

Daarnaast ben ik opgenomen in het EuroPsy register, omdat ze ook aan de kwaliteitseisen van de EFPA voldoen (klik hier voor meer informatie).

Verder ben ik geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementare Zorg). Dat houdt in dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de NFG en de ethische waarden en beroepscode van de NFG onderschrijft.

Mocht je niet tevreden zijn over de hulpverlening en een klacht in willen dienen, dan kan dat via de NFG  (klik hier voor meer informatie). De NFG regelt alle activiteiten m.b.t. de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) voor mijn praktijk.